STUDIO@MYRDESIGN.NL / Amsterdam +31 6 1808 1115 / Nairobi +254 716 398 035

 • COMPANY REPORTS

  BEDRIJFSREPORTAGE

  In mijn bedrijfsreportages breng ik de mens, het product, het process, het gebouw achter de organisatie in beeld. De foto’s zijn een toegevoegde waarde voor jaarverslagen, promotiemateriaal maar ook zeer geschikt om het interieur de juiste uitstraling te geven die aansluit aan de bedrijfsfilosofie, denk bijvoorbeeld aan door beelden op alle mogelijke manieren terug te laten komen in (glazen) wanden, vloeren, servies etc.

  Neem contact op met myrna@myrphoto.nl om van gedachten te wisselen wat mogelijk is.

  COMPANY REPORTS

  In my reports I show the people, the product, the process, the building behind the organization. The pictures are an added value to annual reports, promotional materials but are also very suitable to provide the interior the right look that fits the company's philosophy: the images can applied in every possible way in (glass) walls, floors, furniture etc.

  Please contact myrna@myrphoto.nl for a brainstorm.

 • DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY

  DOCUMENTAIRE FOTOGRAFIE

  Als fotograaf ben ik op zoek essentie en authenticiteit in dagelijkse momenten. Momenten die mijn aandacht trokken doordat ze onvervalst en pakkend waren en daardoor zo mooi.

  Mijn foto’s worden afgedrukt op hoogwaardige kwaliteit met een minimum formaat van 1 meter (gelimiteerde oplage van 7). Voor meer informatie ga naar sold

   

  DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY

  As a photographer I'm looking for essence and authenticity in everyday moments. Moments that caught my attention because they were honest and therefore so beautiful.

  My photos are printed on high quality materials with a minimum size of one meter (limited edition series of 7).  More information go to: sold

 • WORKSHOP

  WORKSHOP BEELDBESCHOUWEN

  Waarom zijn mijn foto's vaak niet zo spannend? Of zijn het gewoon aardige vakantiekiekjes?  Waarom zag die fotograaf wel dat ene moment en ik niet?

  Verscherp je waarnemingsvermogen. Juist datgene wat er recht voor je neus gebeurd is vaak onzichtbaar. Ik vertel je hoe je deze kan waarnemen door in een intensieve workshop. Ik ga je geen ingewikkelde verhalen vertellen over diafragma, sluitertijd, lichtgevoeligheid of witbalans. Ik laat je zien waar de interactie te vinden is, hoe je een interessant lijnenspel en een vormenritme kan ontdekken in een bestaande situatie. Hierdoor bouw je sterke en pakkende beelden op. Aan het einde van de workshop heb je een solide basis gelegd om nóg aantrekkelijkere foto's te gaan maken of om op een doortastendere manier om je te kijken.

  Voor meer informatie ga naar: workshop

  WORKSHOP PHOTOGRAPHY & OBSERVATION

  Why are my pictures not that exciting and they like normal holiday snaps? Why could the photographer captivate thát certain moment and I even didn't see it happen?

  Sharpen your perception and use it to create powerful images in your photography. What happens right in front of your eyes is often invisible.

  I'm not gonna tell you complicated stories about aperture, shutter speed, light sensitivity, or white balance. Let me show you where the interaction can be found and how to build up a strong composition, where to find a rythm of lines in an existing image. You'll leave the workshop with a solid foundation to take even more attractive photographs than you probably did  before.

  For more information please go to: workshop

SOLD

 

 

Mijn foto's zijn digitaal genomen en worden daarna naar mijn vaste fotolab gestuurd in Nederland hier heb ik de gelegenheid om de kwaliteit te bewaken en de foto persoonlijk goed te keuren.  De foto wordt ontwikkeld en afgedrukt, dat is echt iets anders dan printen en dat zie je direct. De foto’s worden vervolgens opgeplakt of ingelijst. Dit levert een veel hogere kwaliteit op dan varianten waarbij direct op plexiglas of aluminium wordt geprint, zoals je steeds vaker ziet. De belichting vindt plaats op een resolutie van 400 dpi. Vervolgens wordt het via het traditionele fotochemische proces ontwikkeld en afgedrukt op hoogwaardig fotopapier. Deze kwaliteit blijft namelijk ongeëvenaard. Bij de keuze van materialen doe ik ook geen concessies, dat zie je onder meer terug in de materiaaldikte, (eventueel) het plexiglas en de keuze voor een stevig ophangsysteem. Mijn voorkeur voor het formaat van de  foto is rond een meter breed of hoog dit om de impact van het beeld tot z'n recht te laten komen. De oplage is gelimiteerd tot 7. Prijzen gaan vanaf €800.

 

My photos are digitally taken and sent to my photo lab in the Netherlands so I have the opportunity to monitor the quality and to approve the photograph in person. The photograph is developed and originally printed, that's really something different than printing  because  it's possible to see it immediately. The photos are glued or framed. This provides a much higher quality than variations which are printed directly on plexiglas or aluminum, as you see more and more often. Exposure occurs at a resolution of 400 dpi. It is then developed through the traditional photochemical process and printed on high quality photo paper. This quality remains unmatched facts. I do not compromise when choosing materials, you can see this reflected in the material thickness, the plexiglas and the choice of a solid suspension. My preference for the photo size is around a meter in width or height this in order to allow the impact of the image to its full advantage. The production is limited to 7. Prices start fromof €800.

PUBLICATIONS

TO TOP